בית ספר חלמיש ערד

בית ספר חלמיש ערד

ברוכים הבאים לבית ספר "חלמיש" ערד

ניהול

נושאים שנתיים- אינטרגרטיבי חקר שיתופי

דוברות חלמיש

חזון ביה"ס

יעדים לשנה"ל תשע"ט

עיתון חלמיש

עיתון חלמיש מחצית א' תשעח

עיתון חלמיש מחצית ב' תשע"ז

עיתון חלמיש מחצית א' תשע"ז

עיתון השבוע

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA