בית ספר חלמיש ערד

בית ספר חלמיש ערד

ברוכים הבאים לבית ספר "חלמיש" ערד

ניהול

דוברות חלמיש

חזון ביה"ס

יעדים לשנה"ל תשע"ז

עיתון חלמיש

עיתון חלמיש מחצית ב' תשע"ז

עיתון חלמיש מחצית א' תשע"ז

עיתון השבוע

WCAG 2.0 (Level AA)