יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית אתרי כיתות טפסים אתרי מקצוע למידה בחירום חדר מורים יצירת קשר

מערכת החינוך בישראל פועלת לקידום הישגי התלמידים הן בתחום האקדמי והן בתחום החברתי-ערכי. תכנית "בתי-ספר מובילי פדגוגיה" ממוקדת בקידומם של תהליכי הוראה-למידה איכותיים ובשיפור הישגי התלמידים. התכנית מיועדת למנהלי בתי ספר אשר מעוניינים להשתתף בה והמסוגלים להוביל שיפור בתהליכי הוראה-למידה ולשמש כבתי ספר מדגימים. לתכנית נבחר מדגם מייצג של בתי ספר מכל מחוז ומכל מגזר, שהנם בעלי פוטנציאל הצלחה בקידום תהליכים פדגוגיים איכותיים המאפשרים הישגים גבוהים לכל התלמידים. מטרת התכנית היא לפתח בתי ספר אלה כך שישמשו בתי ספר מדגימים עבור מנהלים וצוותי חינוך בכל הקשור לקידומם של תהליכי הוראה למידה איכותיים.זו השנה השנייה שבית ספרנו משתתף בתכנית זו. בשלב הראשון של התכנית היה עלינו לאבחן את נקודות החוזק של בית הספר. לאחר מכן הגדרנו עיקרון פדגוגי מכונן ובנינו תמונת מצב עתידית מיטבית (בהקשר לעיקרון). העיקרון הפדגוגי הבית ספרי - תקשורת המקדמת השתתפות ושיתוף, מובילה להעצמה אישית. לאחר שהוגדר העיקרון הפדגוגי ונצבעו שעות במערכת, המשכנו בתהליך בצוות המורים. תוך כדי למידה למדנו גם אנחנו, נתקלנו בקשיים וכחדר מורים לומד שיתפנו בידע אחת את השנייה. התחבטנו בשאלות ובמבנה התהליך, כיצד מעבירים את חופש הבחירה ושומרים על עקרונות הלמידה, על השיתוף, איך מעלים את סדר החשיבה ומאתגרים את הלומדים ומצד שני מתווכים לתלמידים המאתגרים.כצוות מוביל בנינו יחד עקרונות לשיעור מיטבי והתלבטנו יחד כיצד יוטמעו בהלימה לעיקרון הפדגוגי.את מבנה השיעור המיטבי כולל מחוון הבאנו להתנסות בשיתוף בידע ברמה הבית ספרית בחדר מורים לומד, בהנחייתה של אדוה רוט הסגנית ורחל לנצ'נר המנהלת.לא הכל היה ברור וקליט, תוך כדי התנסות עברנו את התהליך אותו עברו התלמידים, התנסות שתרמה להבנה ובניית התהליך.למדנו לקחים מהשנה הקודמת ופתחנו את שנת תשע"ו כאשר כל המחנכות צוידו בתכנית לימודית בנושא הלמידה השיתופית. התכנית נבנתה על ידי רחל לנצ'נר המנהלת והסגנית אדוה רוט והיוותה אבן יסוד לתכניות שנבנו על ידי המחנכות בהתאם לשכבת הגיל והנושאים. לשכבות ב' ו-ג' נקבעו נושאים קבועים, בהם יעסקו בזמן הלמידה השיתופית. לשכבות ד' – ו' ניתנה זכות לבחירת הנושא.בנוסף לכך, הוגדרו שעות קבועות במערכת הבית ספרית ללמידה השיתופית. בשעות אלו המחנכות מלמדות והמורות המקצועיות מסייעות בכל התהליך. פעולה זו מדגישה את העיקרון הפדגוגי שנבחר.

 
 
פדגוגיה איכותית
חדר היועצת
מפתח הלב
אמירים
עיתון חלמיש
סינימטק חלמיש
שעת "כח" - שעת כישורי חיים בית ספרית
הבוגרים שלנו
למידה בשעת חירום