יום ד', ז’ בתמוז תשע”ח
דף הבית אתרי כיתות טפסים אתרי מקצוע למידה בחירום חדר מורים יצירת קשר

1. הרחבת הלמידה השיתופית; מקצועות נוספים, הטמעת ההערכה החלופית ומתן ביטוי להצגת העבודות בעל פה. 2. פיתוח כלים למענים דיפרנציאליים בכיתה ההטרוגנית. 3. פיתוח מקצועי בתחום המתמטיקה למען שיפור ההישגים הלימודיים. 4. בניית מערכת ארגונית ללמידת עמיתים, תלמידים ומורים.